2016-2010
03/10/2016

2016

  • SG Weber: nhà máy Weber chính thức đưa vào hoạt động

2015

  • SG Gypsum: Vĩnh Tường gia nhập Saint-Gobain Việt Nam

2011

  • SG Abrasives: có nhà máy sản xuất thứ hai tại Việt Nam

2010

  • SG Weber: bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam
Vintage pictures: 
Sorting: 
2 016