2009-1990
12/18/2016

2009

  • SG DAHL (Vũng Tàu): Kinh doanh thiết bị về công nghiệp đóng tàu
  • SG Abrasives & PAM (TP Hồ Chí Minh): Bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam

2007

  • SG Gypsum (TP Hồ Chí Minh): chính thức tiếp quản nhà máy sản xuất tấm thạch cao từ Vĩnh Tường

2004

  • SG Gypsum (TP Hồ Chí Minh):  Mở văn phòng đại diện

1990

  • SG Gypsum (TP Hồ Chí Minh):  Bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam
Vintage pictures: 
Sorting: 
2 011