Liên hệ

Saint-Gobain Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà IPC, số 1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 (08) 3930 7273
Fax: +84 (08) 3930 7274