Saint-Gobain tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Saint-Gobain được thành lập bởi vua Louis thứ XIV vào năm 1665 tại Pháp. Với bề dày lịch sử, mối quan hệ mật thiết với khách hàng và khả năng liên tục sáng tạo đã được minh chứng hàng trăm năm qua, Saint-Gobain ngày nay được biết đến với vị thế hàng đầu trong ngành xây dựng tạo nên môi trường sống bền vững.

Suốt 350 năm qua, Saint-Gobain đã liên tục chứng tỏ khả năng của mình khi phát minh ra sản phẩm giúp cải thiện chất lượng sống cho hàng triệu người. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đóng vai trò chủ chốt trong hơn 40 năm qua.

Ngày nay, với những tiềm năng to lớn của sự phát triển ở khu vực, mở rộng lĩnh vực kinh doanh ở Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những ưu tiên hàng đầu của tập đoàn Saint-Gobain. Kề từ khi bắt đầu hoạt động tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương vào năm 1972, tập đoàn Saint-Gobain đã tăng trưởng khá ấn tượng.

Hiện nay, tập đoàn vừa cả hoạt động thương mại và công nghiệp tại 14 quốc gia khác nhau trên khắp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, hơn 100 nhà máy với nhân sự lên đến 15000 người, những người mà mỗi ngày luôn nỗ lực và cống hiến tài năng của họ ở tại Saint- Gobain, mang đến cho khách hàng các giải pháp chất lượng tiên tiến và cao cấp nhất.

Saint-Gobain xây dựng tương lai của bạn; cũng như ở Châu Á-Thái Bình Dương.

Quốc gia và Vùng lãnh thổ

 • 2016:

  10 Lĩnh vực kinh doanh 

  25 Nhà máy

  3,500 Nhân viên

  447 triệu Euro Doanh thu

  Thailand

  Lĩnh vực kinh doanh

  8 Nhà máy

  Malaysia

  Lĩnh vực kinh doanh

  Nhà máy

  Vietnam

  Lĩnh vực kinh doanh

  Nhà máy

  Indonesia

  Lĩnh vực kinh doanh

  Nhà máy

  Sekurit

  Glass

  PPL

  Abrasives

  Ceramic

  Weber

  Gypsum

  PAM

  Isover

 • Trung Quốc

  2016:

  8 Lĩnh vực kinh doanh

  35 Nhà máy

  8,500 Nhân viên

  1.15 tỷ Euro Doanh số

  Sekurit

  Glass

  PPL

  Abrasives

  Ceramic

  Weber

  Gypsum

  PAM

  Isover

   

 • Hàn Quốc

  2016:

  5 Lĩnh vực Kinh doanh

  6 Nhà máy

  860 Nhân viên

  444 triệu Euro Doanh số

  Sekurit

  Glass

  PPL

  Abrasives

  Ceramic

  Weber

  Gypsum

  PAM

  Isover

   

 • Nhật 

  2016:

  7 Lĩnh vực kinh doanh

  7 Nhà máy

  850 Nhân viên

  365 triệu Euro Doanh số

  Sekurit

  Glass

  PPL

  Abrasives

  Ceramic

  Weber

  Gypsum

  PAM

  Isover

   

 • 2016:

  5 Lĩnh vực kinh doanh

  3 Nhà máy

  250 Nhân viên

  73 triệu Euro Doanh số

  Sekurit

  Glass

  PPL

  Abrasives

  Ceramic

  Weber

  Gypsum

  PAM

  Isover