News

Saint-Gobain tham gia triển lãm "Trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả"

Nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết hàng các dấu hiệu hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng đánh giá sản phẩm để tự bảo vệ chính mình, đồng thời tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiêp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý các sản phẩm vi phạm trên thị trường từ ngày 28.11.2021 đến 30.11.2021