Cam kết trách nhiệm xã hội của Saint-Gobain

Chính sách CSR của Saint-Gobain sườn được xây dựng theo năm cam kết: phát minh ra các tòa nhà bền vững, hạn chế các tác động môi trường của Tập đoàn, khuyến khích nhân viên tăng trưởng chuyên nghiệp, hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương và phân biệt thị trường công nghiệp.

Cam kết cốt lõi của DNA của chúng tôi

Cam kết của Saint-Gobain đối với Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) dựa trên Nguyên tắc ứng xử và hành động của Tập đoàn.

Năm cam kết trong chính sách CSR của Saint-Gobain:

Phát minh các tòa nhà bền vững
Là công ty hàng đầu thế giới về thị trường xây dựng và môi trường sống, Saint-Gobain có trách nhiệm đặc biệt khuyến khích xây dựng bền vững trước các vấn đề cấp bách như tốc độ đô thị hóa, tăng trưởng dân số trên toàn thế giới, suy giảm tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu. Tập đoàn tham gia thảo luận về hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà và phát triển các giải pháp đổi mới sinh thái với mục tiêu giảm tác động môi trường của các sản phẩm trong các tòa nhà bằng cách tính đến tất cả các giai đoạn vòng đời, cả trong các dự án xây dựng và cải tạo mới.

Hạn chế tác động môi trường của chúng tôi
Hoạt động sản xuất và phân phối của Saint-Gobain có tác động đến môi trường. Tập đoàn hành động để giảm các tác động này đến mức tối thiểu, cả trong các nhà máy và trong quá trình vận chuyển sản phẩm. Nguyên liệu thô, chất thải, năng lượng, nước và đa dạng sinh học là những thách thức lớn đối với Saint-Gobain. Các chính sách và công cụ chung cho phép tất cả các trang web đạt được tiến bộ trong các lĩnh vực này và chia sẻ kinh nghiệm của họ.

Khuyến khích sự phát triển chuyên nghiệp của nhân viên
Chính sách nhân sự của Saint-Gobain được thiết kế để cung cấp cho tất cả nhân viên một môi trường làm việc, trong đó họ có thể phát triển cả về cá nhân và chuyên nghiệp, vì đây là yếu tố cơ bản trong hạnh phúc và hiệu suất tại nơi làm việc. Để hỗ trợ sự phát triển của nhân viên, chính sách nhân sự của Saint-Gobain đã đặt ra bốn ưu tiên trong chương trình OPEN: di động chuyên nghiệp, đa dạng nhóm, cam kết của nhân viên và phát triển tài năng.

Hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương
Bất cứ nơi nào Tập đoàn có mặt, đó là một người chơi địa phương lớn, người đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội của các cộng đồng chủ nhà. Hành động của Saint-Gobain phù hợp với cách tiếp cận lợi ích bền vững và chia sẻ. Tập đoàn cũng hỗ trợ các sáng kiến ​​tiếp cận cộng đồng như là một phần của mối quan tâm chung đối với thế giới xung quanh và đối với các nước láng giềng của các trang web Saint-Gobain, một số trong đó đã được thành lập từ nhiều năm trước. Nhân viên đóng một vai trò quan trọng, như có thể thấy trong các dự án mà họ tài trợ cho Quỹ Sáng kiến ​​Quốc tế Saint-Gobain.

Phân biệt thị trường công nghiệp
Bao gồm hiệu suất CSR - kinh tế, xã hội và môi trường - trong toàn bộ vòng đời của các sản phẩm Saint-Gobain là một yếu tố thực sự của sự khác biệt. Kết quả: cải thiện hiệu suất môi trường của các sản phẩm của chúng tôi, hợp tác phát triển các giải pháp giúp tăng hiệu suất của khách hàng và lợi thế cạnh tranh thông qua việc công nhận vị thế của chúng tôi là nhà cung cấp có trách nhiệm

Trong tất cả các hoạt động kinh doanh của mình, Saint-Gobain cam kết gần gũi với khách hàng để có thể đưa ra các giải pháp sáng tạo, lâu dài và hợp tác với họ để phát minh ra môi trường sống của ngày mai.