weberprim 2

Chất lót giúp TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH trước khi lát gạch trên các BỀ MẶT NỘI THẤT

Đặc điểm kỹ thuật

Chất lót giúp TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH trước khi lát gạch trên các BỀ MẶT NỘI THẤT

• Sản phẩm pha trộn sẵn

• Tăng cường độ kết dính với bề mặt

• Tăng tính liên kết gữa gạch và bề mặt đặc biệt

• Chống ẩm cho các chất kết dính trên các bề mặt đặc biệt

 

Đóng gói: Thùng 1kg

Màu sắc: Màu vàng nhạt