Cơ hội nghề nghiệp tại Saint-gobain Vietnam

Tại Việt Nam, Saint-Gobain cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho ngành công nghiệp xây dựng với các thương hiệu như: VINH TUONG, Gyproc, DURAflex, Weber, PAM, Vetrotech, Norton, BD, Eurokera, mang đến sự thoải mái, hiệu suất và an toàn cho khách hàng trong khi giải quyết các thách thức của xây dựng bền vững, hiệu quả tài nguyên và biến đổi khí hậu.

Cơ hội nghề nghiệp tại Saint-gobain Viet nam

TạI sao chọn Saint-Gobain Việt Nam?

Tại Saint-Gobain Việt Nam, chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý giá nhất. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo mỗi một nhân viên được trao đầy đủ cơ hội để cống hiến cho mỗi sự thành công của Saint-Gobain tại Việt Nam.

Chúng tôi tự hào về văn hóa của công ty, ở đó mỗi nhân viên được hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo và phát triển cho từng cá nhân, với cơ cấu khen thưởng và lộ trình phát triển nghề nghiệp. Các hoạt động đối thoại và chia sẻ kiến thức vừa được khuyến khích và thúc đẩy mạnh mẽ thông qua việc sử dụng các phương tiện liên lạc bao gồm chia sẻ nội bộ, bản tin và mạng nội bộ.

Chúng tôi luôn có các cơ hội phát triển cá nhân tốt nhất, không chỉ ở Saint-Gobain Việt Nam mà còn ở cả phạm vi trong toàn tập đoàn Saint-Gobain.

Cơ hội nghề nghiệp tại Saint-gobain Vietnam