Saint-Gobain Việt Nam cung cấp rộng rãi các giải
pháp & dịch vụ hàng đầu với các thương hiệu: 
VĨNH TƯỜNG, VĨNH TƯỜNG-Gyproc, DURAflex,
Weber, ISOVER, PAM, Vetrotech, Norton,
Eurokera, ADFORS, SEKURIT.
Khám phá các giải pháp sáng tạo giúp
nâng tầm chất lượng không gian sống và
tôn vinh những dự án xây dựng tiêu biểu
từ Saint-Gobain Việt Nam.
Saint-Gobain Việt Nam chú trọng xây dựng
không gian làm việc cởi mở và sáng tạo
như một đại gia đình
Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo mỗi một
nhân viên được trao đầy đủ cơ hội để cống
hiến cho mỗi sự thành công
Tìm hiểu thêm về sứ mệnh cam kết đạt trung
hòa Carbon vào năm 2050, phát triển xây dựng
xanh và bền vững
Cập nhật tin tức mới nhất trong ngành vật liệu
xây dựng và tập đoàn Saint-Gobain Việt Nam

Saint-Gobain Making The World A Better Home

_____________

 

Tại Việt Nam, Saint-Gobain cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho ngành xây dựng với các thương hiệu: VĨNH TƯỜNG, Vĩnh Tường-gyproc, DURAflex, Weber, ISOVER, PAM, Vetrotech, Norton, Eurokera, ADFORS, SEKURIT. Saint-Gobain Việt Nam cam kết đồng hành cùng khách hàng nâng tầm chất lượng không gian sống và làm việc thông qua việc cung cấp đa dạng các giải pháp sáng tạo và bền vững cho cuộc sống và môi trường. Sứ mệnh của chúng tôi là cùng khách hàng xây nên những không gian tốt đẹp và thân thiện để sống, học tập, làm việc và vui chơi.