Saint-Gobain ADFORS

Đối tác của bạn về vải lưới kỹ thuật với hơn 80 năm kinh nghiệm

ADFORS là một phần của Saint-Gobain, tập đoàn 350 năm tuổi. Tập trung sản phẩm vào thị trường xây dựng và công nghiệp, chúng tôi cung cấp hàng loạt công nghệ dệt và lớp phủ sử dụng sợi thủy tinh, sợi tổng hợp và sợi tự nhiên..

Chúng tôi được công nhận là công ty hàng đầu trong lĩnh vực vải lưới kỹ thuật gia cường dùng trong ngành xây dựng nhờ vào những kiến thức và chuyên môn sâu rộng được xây dựng trong hơn 80 năm qua.