Chính sách quyền riêng tư

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là trách nhiệm rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong điều khoản Bảo Mật Thông Tin và Quyền Riêng Tư này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tiếp nhận và xử lý thông tin cá nhân của mình.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng cho các Ứng dụng, website của các công ty thuộc tập đoàn Saint-Gobain tại Việt Nam bao gồm:

- Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường

- Công Ty TNHH Saint - Gobain Việt Nam

- Công Ty TNHH Saint - Gobain Việt Nam- Chi nhánh Hiệp Phước

- Công ty cổ phần Hiệp Phú

- Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam

- Công Ty TNHH vật liệu xây dựng Saint – Gobain Bắc Việt Nam

Sau đây gọi tắt là “Saint-Gobain Việt Nam” hay “Công ty”

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi truy cập, tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào các chức năng của Ứng dụng này trên điện thoại hay trên website: […] (sau đây gọi tắt là “Ứng Dụng”).

Bằng việc sử dụng Ứng Dụng, người sử dụng (sau đây gọi tắt là “Người Dùng”) chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định trong điều khoản và điều kiện khi sử dụng Ứng Dụng (“Điều Khoản Sử Dụng”) và Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi (“Chính Sách Bảo Mật”). Nếu không đồng ý với bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật, vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng Dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị của Người Dùng.

1. Thu thập Thông Tin Cá Nhân

1.1. “Thông Tin Cá Nhân” là dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật, thể hiện thông tin về Người Dùng mang tính nhận dạng, bao gồm những thông tin sau mà Người Dùng đã được cung cấp cho Saint-Gobain Việt Nam thông qua Ứng dụng này trong các đơn đăng ký hoặc bất kỳ đơn tương tự nào đã được hoặc sẽ được Công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian theo quy định tại chính sách bảo mật thông tin cá nhân này (“Chính Sách Bảo Mật”): có thể là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số tài khoản mà theo quy định pháp luật tại từng thời điểm được định nghĩa là Dữ Liệu Cá Nhân.

1.2. Thông tin về tài khoản ngân hàng của Người Dùng tại Điều 1.1(l) được xếp vào loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Mọi hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm được bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Việc Người Dùng cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu Người Dùng không cung cấp trong Ứng dụng này Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng, Công ty sẽ không thể xử lý Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng cho các mục đích như được nêu dưới đây:

2.1. Nếu Người Dùng là thầu/thợ thi công thạch cao, việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng sẽ khiến Saint-Gobain Việt Nam không thể hợp tác với Người Dùng để thực hiện chương trình tích lũy điểm nhận quà và các ưu đãi khác thông qua Ứng dụng Nhà Thầu 5 Sao hay website do Công ty điều hành, bao gồm tất cả các website đặt dưới tên thương hiệu tương ứng (Saint-Gobain, Saint-Gobain Việt Nam, Gyproc, DURAflex, Weber v.v.) (sau đây gọi chung là “Website”).

2.2. Bên cạnh những Thông Tin Cá Nhân Người Dùng trực tiếp cung cấp cho Công ty, Công ty có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:

- Điền các đơn đăng ký tham gia hoặc các đơn tương tự khác;

- Từ các nguồn công khai khác như danh bạ;

- Từ các trang mạng xã hội của Công ty, nếu Người Dùng theo dõi, thích hoặc Người Dùng là fan của các trang đó;

- Khi Người Dùng tương tác và giao tiếp với Công ty tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào, trước đây hoặc trong tương lai;

- Khi Người Dùng tham gia các cuộc thi do Công ty tổ chức;

- Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc Công ty; hoặc

- Qua việc sử dụng các Website do Công ty điều hành, Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng có thể được thu thập từ tập cookies được sử dụng trên các Website này.

2.3. Mục đích chung:

- Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của Người Dùng;

- Để liên lạc với Người Dùng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Chính Sách Bảo Mật này;

- Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;

- Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;

- Để giúp Saint-Gobain Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

2.4. Mục đích xử lý đối với Người Dùng là Trung tâm phân phối/Đại lý cấp 2 (“Khách Hàng”):

- Để cung cấp Ứng dụng cho Khách Hàng và để cho Khách Hàng sử dụng Ứng dụng để chăm sóc các đối tượng thầu/thợ thi công được tốt hơn;

- Để xử lý việc tham gia của Khách Hàng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;

- Để hiểu và phân tích việc kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của Khách Hàng;

- Để phát triển, tăng cường, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của Khách Hàng;

- Để liên lạc với Khách Hàng.

2.5. Mục đích tiếp thị và quảng bá:

- Công ty cũng sử dụng và xử lý thông tin của Khách Hàng thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn SMS, trực tiếp và/hoặc qua email;

- Gửi cho Khách Hàng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Công ty;

- Thông báo và gửi giấy mời cho Khách Hàng về các sự kiện hoặc hoạt động do Công ty, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Công ty tổ chức;

- Xử lý các đăng ký tham gia của Khách Hàng vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với Khách Hàng về sự tham gia của Khách Hàng tại sự kiện hoặc hoạt động đó.

3. Thời gian xử lý Thông Tin Cá Nhân

Kể từ thời điểm Người Dùng đồng ý với Chính Sách Bảo Mật và cung cấp cho Công ty Thông Tin Cá nhân của Người Dùng, Thông Tin Cá Nhân sẽ được xử lý cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người Dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty.

4. Cách thức xử lý Thông Tin Cá Nhân

Theo Chính Sách Bảo Mật, Thông Tin Cá Nhân có thể được thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Thông Tin Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

5. Tiết lộ cho Bên thứ ba

Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, Công ty có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt Công ty thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm:

5.1. Các đối tác của Công ty, bao gồm các bên Công ty cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

5.2. Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

5.3. Các công ty nghiên cứu thị trường;

5.4. Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;

5.5. Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;

5.6. Các tổ chức khác trong Công ty; và

5.7. Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.

5.8. Thông Tin Cá Nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp.

6. Thông tin của Bên Kiểm soát và xử lý Thông Tin Cá Nhân, Bên Xử lý Thông Tin Cá Nhân

- Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam

- Địa chỉ: Lô C23B, đường số 11, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

7. Quyền và nghĩa vụ của Người Dùng

7.1. Người Dùng có các quyền như sau:

- Quyền được biết: Người Dùng được biết về hoạt động xử lý Thông Tin Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền đồng ý: Người Dùng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Thông Tin Cá Nhân của mình, trừ trường hợp quy định theo luật định.

- Quyền truy cập: Người Dùng được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền rút lại sự đồng ý: Người Dùng được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền xóa dữ liệu: Người Dùng được xóa hoặc yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền hạn chế xử lý dữ liệu:

   + (i) Người Dùng được yêu cầu hạn chế xử lý Thông Tin Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;

  + (ii) Việc hạn chế xử lý Thông Tin Cá Nhân được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của Người Dùng, với toàn bộ Thông Tin Cá Nhân mà Người Dùng yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền cung cấp Thông Tin Cá Nhân: Người Dùng được yêu cầu Bên Kiểm soát Thông Tin Cá Nhân, Bên Kiểm soát và xử lý Thông Tin Cá Nhân cung cấp cho bản thân Thông Tin Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền phản đối xử lý Thông Tin Cá Nhân:

   + (i) Người Dùng được phản đối Bên Kiểm soát Thông Tin Cá Nhân, Bên Kiểm soát và xử lý Thông Tin Cá Nhân xử lý Thông Tin Cá Nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Thông Tin Cá Nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác;

   + (ii) Bên Kiểm soát Thông Tin Cá Nhân, Bên Kiểm soát và xử lý Thông Tin Cá Nhân thực hiện yêu cầu của Người Dùng trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Người Dùng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Người Dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

- Quyền tự bảo vệ: Người Dùng có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật/nghị định khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.

7.2. Người Dùng có các nghĩa vụ như sau:

- Tự bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của mình.

- Tôn trọng, bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của người khác.

- Cung cấp đầy đủ, chính xác Thông Tin Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý Thông Tin Cá Nhân.

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ Thông Tin Cá Nhân.

- Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Thông Tin Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Thông Tin Cá Nhân.

8. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của mình

Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng, Công ty có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng với các lý do mà pháp luật cho phép.

Nếu Người Dùng không muốn Thông Tin Cá Nhân của mình được thu thập qua cookies trên Website, Người Dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt Internet để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của Người Dùng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt Internet.

9. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết.

Ban quản lý Ứng dụng yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ Thông Tin Cá Nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh nhân dân, điện thoại, v.v., và chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý và cập nhật của những thông tin trên.

Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Dùng nếu xét thấy Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng đó cung cấp là không chính xác.

10. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

10.1. Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới Thông tin Cá nhân của Người Dùng, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người Dùng vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Người Dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới Thông tin Cá nhân của mình tới Công ty bằng cách gọi điện thoại đến hotline 18001218, gửi email đến chamsockhachhang@vinhtuong.com, từ ứng dụng, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật.

- Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người Dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Công ty sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Người Dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho Người Dùng trong thời hạn 10 ngàylàm việc. Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của Công ty, mỗi bên có quyền báo cáo vụ việc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

10.2. Công ty tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng. Vì vậy, Công ty cũng đề nghị Người Dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính Sách Bảo Mật và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

KHÁC

A. Liên kết với website của Bên thứ ba

Các Website có thể chứa các liên kết tới các website của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu Người Dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Công ty không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những website đó.

B. Thông Tin Cá Nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác

Nếu Người Dùng là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của Người Dùng gửi Thông Tin Cá Nhân tới Công ty. Trong trường hợp Thông Tin Cá Nhân như vậy được cung cấp cho Công ty, bằng cách này Người Dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân Người Dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Chính Sách Bảo Mật và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.

Trong một số trường hợp Người Dùng có thể đã cung cấp Thông Tin Cá Nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của Người Dùng) và trong những trường hợp đó Người Dùng thay mặt và đảm bảo rằng Người Dùng được ủy quyền cung cấp Thông Tin Cá Nhân của họ cho Công ty và Người Dùng đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông Tin Cá Nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Chính Sách Bảo Mật.

C. Thừa nhận và Chấp thuận

Thông qua việc sử dụng dịch vụ trên ứng dụng này của Công ty, Người Dùng thừa nhận rằng Người Dùng đã đọc và hiểu Chính Sách Bảo Mật cũng như đồng ý và chấp thuận việc Công ty sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật. Trường hợp Người Dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản, chính sách, v.v. của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), vui lòng không truy cập, tải, cài đặt, sử dụng; hoặc thực hiện tháo gỡ ứng dụng ra khỏi thiết bị.

Công ty có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật bất cứ lúc nào bằng cách công bố bản cập nhật của Chính Sách Bảo Mật trên các Website. Sau khi Chính Sách Bảo Mật được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, việc Người

Dùng tiếp tục sử dụng Ứng dụng và Website của Công ty có nghĩa là Người Dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

D. Cam kết bảo mật Thông tin Cá nhân Người Dùng

Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng trên Ứng dụng Nhà Thầu 5 Sao và website của Công ty được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách Bảo Mật của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Người Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Công ty cam kết rằng: Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người Dùng.

Saint-Gobain Making The World A Better Home

_____________

 

Tại Việt Nam, Saint-Gobain cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho ngành xây dựng với các thương hiệu: VĨNH TƯỜNG, Vĩnh Tường-gyproc, DURAflex, Weber, ISOVER, PAM, Vetrotech, Norton, Eurokera, ADFORS, SEKURIT. Saint-Gobain Việt Nam cam kết đồng hành cùng khách hàng nâng tầm chất lượng không gian sống và làm việc thông qua việc cung cấp đa dạng các giải pháp sáng tạo và bền vững cho cuộc sống và môi trường. Sứ mệnh của chúng tôi là cùng khách hàng xây nên những không gian tốt đẹp và thân thiện để sống, học tập, làm việc và vui chơi.