Health and Biomedical

Saint-Gobain supplies the health market with high-performance plastic materials and components used for a very wide range of applications.

Ceilings

With its acoustic ceiling tiles, Saint-Gobain Ecophon provides customized solutions for health establishments, helping reduce stress levels among hospital staff and patients. The air quality inside health buildings is also a major concern. In response to this need, Saint-Gobain Gyproc developed the Activ’Air® technology for its plasterboard, which treats indoor air by neutralizing formaldehydes, one of the main volatile organic compounds.

Thạch cao trần nhà

Bệnh viện sử dụng tấm thạch cao tiêu âm, tấm trần tiêu âm Vĩnh Tường giúp cải thiện không khí,và nhân viên, bệnh nhân giảm căng thẳng.

Thấu hiểu những nhu cầu này, Gyproc-Vĩnh Tường đã phát triển những hệ thống trần, thạch cao trần nhà, tấm thạch cao tiêu âm, tấm trần tiêu âm và tường thạch cao có thể đáp ứng những nhu cầu trên mà vẫn tiết kiệm được thời gian lắp đặt và giảm thiểu chi phí cho toàn dự án.