Khung trần nổi (trần thả) Vĩnh Tường, kết hợp với tấm trang trí Vĩnh Tường cấu thành nên trần thả trang trí, phù hợp cho hầu hết tất cả các công trình: nhà dân dụng, văn phòng, khu vực giải trí, thương mại...